14 napos pénz-visszafizetési garancia

Partner elállási joga

1 Amennyiben a Partner természetes személyként regisztrált/vásárolt, a szerződéstől 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat.

Az elállás joga csak az eredeti, bontatlan csomagolású termékek esetében érvényesíthető. Az elállás joga attól a naptól kezdődően gyakorolható, amikor a Partner az árut átvette.
A Partner az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 naptári napon belül köteles visszajuttatni az árut a Szolgáltatónak.
Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Partnert terhelik. Utánvéttel vagy portósan feladott bármilyen küldeményt, csomagot a Szolgáltató nem fogad el. A Partnert ezen felül egyéb költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a visszaküldött termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A Szolgáltató a - Partner által visszaküldött - áru ellenértékét legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül téríti vissza.

2 A Partner nem gyakorolhatja az elállás jogát olyan áru értékesítése esetén:

Ø amely a vásárló személyéhez kötött,

Ø amelyet a vásárló kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza,

Ø hang-, kép- illetve számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetén, ha a csomagolást a vásárló már felbontotta.

3 Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv).