Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Az OFFICELAND Hungary KFT., mint a www.officeland.hu webcímen található irodaszer webáruház üzemeltetője ezúton nyilatkozik arról, hogy a legnagyobb tiszteletben tartja a Felhasználók adatvédelemhez fűződő jogait és - mint adatkezelő - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, és csak abban a körben, amelyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott.

Alapesetben a honlap oldalai bármikor megtekinthetők anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. A kiválasztott termékek megvásárlása, megrendelése azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ugyanezen jogszabály 3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatok megadását nem kérjük. A regisztráció során egyes adatok (pl. Ön vagy cégének neve, e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok megadása nem előfeltétele a regisztrációnak. A regisztráció során tudomásunkra jutott adatokat kizárólag a szerződéses feladatok teljesítése és hírlevél küldése céljából tároljuk és használjuk fel.

Ezúton nyilatkozunk arról, hogy a regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, a hatósági eljárás eseteit illetve ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó (pl. futárszolgálat) bevonása szükséges. Utóbbi esetén a kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.

Egyéb tudnivalók:

A sikeres regisztrációt követően felhasználóneve és jelszava segítségével bármikor be tud lépni rendszerünkbe és regisztrált felhasználóként érvényes rendelést tud feladni. Ezen kívül lehetősége van adatai módosítására vagy törlésére, melyet e-mailen keresztül tehet meg. Adatkezelőként vállaljuk, hogy a változásokat illetve a regisztráció törlését az átvételt követően 24 órán belül végrehajtjuk.

A www.officeland.hu irodaszer weboldalon található összes adat, információ valamint a weboldal design-ja, felépítése a weboldalon található formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet.
A www.officeland.hu irodaszer weboldalon található anyagokat a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül senki nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

A www.officeland.hu irodaszer weboldalon található termékek tulajdonságainak, műszaki és más paramétereinek, adatainak stb. helyessége érdekében a lehető legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk.

A www.officeland.hu irodaszer weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a portál oldalainak tartalmát - ideértve az árakat és egyéb díjakat - előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Az Officeland irodaszer weboldalra történő bejelentkezéskor igénybe vett jelszó átadásából, valamint illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a felelősség a jelszó tulajdonosát terheli.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozatok:

hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis: NAIH-60245/2012.

webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése: NAIH-60244/2012.

Internetes kereskedelemhez kapcsolódó számlázási/szállítási és kapcsolattartói adatok kezelése: NAIH-62972/2013.

Utolsó módosítás: 2014. március 8.